sobota, 15 maja 2010


Warszawa

Pierwszy śnieg

Wrocław

Gliwice

Warszawa